<--prev       fashion       next-->

The Ecstasy of Mondrian

31 x 31 inches
oil on canvas
2007