<--prev       fashion       next-->

Gorgeous

64 x 50 inches
oil on PVC panel
2009